3egangen gillt

 

Riksmöteskommittén (RMK) följer med intresse regeringens beslut om vaccinationsbevis.

Krävs det vaccinationsbevis för antal över 100 deltagare under riksmötet kommer RMK att tillse att detta efterföljs. Trots detta kan det vara svårt att garantera att ingen ovaccinerad deltar på ett eller annat sätt, t ex personal på hotell och lokaler.

Ett vaccinationsbevis skall inte vara för gammalt och RMK råder därför deltagarna att följa den information som ges under våren.

RMK
2021-11-19