Sveriges Lions Riksmöte 2021
8 maj 2021

Tack alla deltagare på Riksmötet som tog er tid att besvara vår enkät! Vi tackar särskilt för att ni tog er tid att skriva värdefulla kommentarer – det blir en bra grund att stå på för det fortsatta arbetet.