Sveriges Lions Riksmöte 2021
8 maj 2021

Blir det något riksmöte i Borås den 6-9 maj 2021?

RMK berättar om planerna om hur riksmötet hanteras och om önskan om snabba anmälningar trots hot om att Corona ställer till det även för RM 2021. Blir det något riksmöte i Borås 2021 är en berättigad fråga som kan besvaras med – ”ja säg det”. Men så enkelt är det naturligtvis inte. RMK och de assisterande klubbarna LC Borås, LC Borås/Ullsaxen, LC Fristad och LC Viskafors planerar för fullt så att det blir av. Allt annat hade varit konstigt. Därför läggs anmälningssidan ut och det är viktigt att du anmäler digsom om Corona inte kan ställa till det i år igen. Observera att anmälningar som sker innan 31 december 2020 rabatteras med 100 kronor. Klubbarna och kommittén fortsätter att planera riksmötesdagarna in i minsta detalj så att upplevelsen ska bli välkomnande och positiv eftersom vi tror att många längtar efter att träffas igen. Det finns fortfarande tid för oss att kunna avboka anläggning och hotell utan kostnad och därför väljer vi att fortsätta planera för riksmötet. Samtidigt arbetar nu RMK och Arbetsutskottet (AU) för att kunna köra igång plan B som kommer att innebära att riksmötets förhandlingsdel sänds digitalt med röstningsmöjlighet på ett eller annat sätt antingen i webben eller via mobilen. Vår bedömning just nu är att vi inte kommer att ha både ett fysiskt möte och sända det digitalt. Den möjligheten ser vi gärna på i framtiden men då måste man beställa lokaler och hotellrum utifrån ett annat scenario än när man bara har det fysiska mötet. RMK:s och de assisterande klubbarnas uppmaning är att ni ska anmäla er så fort som möjligt! Vi jobbar på och ser fram emot ett fysiskt möte. Vi kommer inte att fakturera anmälningen förrän beslut är fattat om mötet blir fysiskt eller digitalt.

RMK
Annette Eiserman-Wikström
Thorbjörn Bengtsson
Annica Nordell
Mattias Öberg
Finn Bangsgaard