Sveriges Lions Riksmöte 2021
8 maj 2021

Manualer

Manual för Zoom för RM-deltagare.
Manual för Percap för RM-delegater (att rösta).
Information om taltider till dig som ska delta på det digitala mötet 8 maj 2021 oavsett mötesform. Information om förutsättningar för den fysiska träffen (utvalda) på RM den 8 maj 2021.