Fysiskt riksmöte i Borås inställt!

brosttryck

Med anledning av ett fortsatt besvärligt läge gällande pandemin har Guvernörsrådet den 20 februari på GR4 extramöte beslutat att ge Riksmöteskommittén i uppdrag att avboka alla bokningar gällande ett fysiskt riksmöte i Borås 6-9 maj 2021 samt att arrangera ett digitalt riksmöte den 8 maj 2021. Läs mer.